Τι προσφέρω

Ως επαγγελματίας προσφέρω υπηρεσίες και προϊόντα:

 • Στο ευρύ κοινό για αυτοβοήθεια, αυτοθεραπεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αύξηση απόδοσης, βελτίωση σχέσεων.
 • Σε επαγγελματίες θεραπευτές, συμβούλους, ιατρούς, προπονητές, εκπαιδευτικούς για εκμάθηση και εφαρμογή τεχνικών στους πελάτες τους.
 • Σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους για βελτίωση απόδοσης και ποιότητας ζωής στο χώρο εργασίας.

Αυτό το κάνω με τρεις συγκεκριμένες ιδιότητες: Του Προπονητή, του Εκπαιδευτή και του Συγγραφέα.

Πώς μπορώ να σε βοηθήσω

Μπορώ να σε βοηθήσω ατομικά άμεσα να λύσεις προβλήματα, να εξελιχθείς, να επιτύχεις στόχους, να βελτιώσεις τη ζωή σου με τρόπους όπως, ενδεικτικά:

 • Ξεκαθάρισμα στόχων σχετικά με προσωπική ζωή, εργασία, σχέσεις και τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι.
 • Ουσιαστική συναισθηματική αποφόρτιση και συναισθηματικό ξεμπλοκάρισμα, ακόμα και σε δύσκολα και χρόνια θέματα, π.χ. προβλήματα σχέσεων, αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, απώλειας, άγχους, συναισθηματικού στρες από οποιαδήποτε πηγή, κ.ά.
 • Βελτίωση ως και πλήρη απελευθέρωση από ψυχοσωματικά προβλήματα, ακόμα και κρίσεις άγχους ή πανικού.
 • Επαναφορά ή αύξηση απόδοσης σε εργασία, δραστηριότητες αθλητικές και καλλιτεχνικές, σπορ κ.ά.
 • Διευκόλυνση λήψης ή και άμεσης υλοποίησης σημαντικών αποφάσεων, μη κατευθυντικά.
 • Βελτίωση ως και πλήρη απαλλαγή από έντονους φόβους και φοβίες.
 • Βελτίωση σχέσεων, προσωπικών και επαγγελματικών.
 • Μόνιμη αποφόρτιση επώδυνων και τραυματικών αναμνήσεων.
 • Απαλλαγή από κάπνισμα και υπερφαγία.
 • Εκπαίδευση σε τεχνικές επέμβασης στο συναισθηματικό και στο νοητικό πεδίο, όπως το EFT (Τεχνικές Συναισθηματικής Απελευθέρωσης) ή το NLP (Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός).

Μιας και δεν είμαι ψυχοθεραπευτής ή ψυχίατρος και δεν τους υποκαθιστώ, συνεργάζομαι με αυτούς για περιπτώσεις που άπτονται της αρμοδιότητάς τους και όποτε αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση που θέλει ειδική διαχείριση (π.χ. ψυχικές διαταραχές).

Μπορώ επίσης να βοηθήσω τον οργανισμό, την επιχείρηση ή την ομάδα σου να λύσουν κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με την ατομική απόδοση στελεχών, εργαζομένων, συνεργατών, ή και της ομάδας ολόκληρης ως σύστημα (π.χ. λόγω θεμάτων συνεργασίας, επικοινωνίας ή ατομικών ιδιαιτεροτήτων).

Η βοήθεια που προσφέρω είναι ουσιαστική, πάντα στοχευμένη, με άμεσα αποτελέσματα! Δεν προσφέρω απλά κόλπα παρακίνησης και ενδυνάμωσης που συχνά λειτουργούν επιφανειακά και προσωρινά (και θα μπορούσες να βρεις και ένα βιβλίο ή ένα βίντεο στο Διαδίκτυο), ούτε απλές συζητήσεις που θα μπορούσες να κάνεις με κάποιον φίλο, ακόμα και γνώστη. Προσφέρω εξατομικευμένη, εξελικτική καθοδήγηση και επίλυση προβλημάτων με ειδικά, σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές που πραγματικά επιτυγχάνουν την αλλαγή και την εξέλιξή σου.

Δες παρακάτω τον τρόπο που παρέχονται όλα αυτά.


Ατομική καθοδήγηση και συμβουλευτική (συνεδρίες life coaching, performance coaching, relationship coaching)

Βοηθώ το άτομο, ως Προπονητής Ζωής, Απόδοσης και Σχέσεων να θέσει ή/και να ξεκαθαρίσει ατομικούς στόχους βελτίωσης ζωής ή απόδοσης με βάση πραγματικές ανάγκες του και εφαρμόζουμε μαζί ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, ενεργοποίησης, αφαίρεσης εσωτερικών εμποδίων και αυτοπεριορισμών, παρακολούθησης και επαλήθευσης για την επίτευξη των στόχων.

Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι π.χ. η αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας, η απόκτηση ικανοτήτων επικοινωνίας ή ομιλίας σε κοινό, η ψυχοσωματική απελευθέρωση, η επαγγελματική εξέλιξη (αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εξέλιξη εντός εργασίας, κ.λπ.), η νοητική προετοιμασία για συγκεκριμένες προκλήσεις (εξετάσεις, αντιπαραθέσεις, δίκες, διαζύγια, κ.λπ.), η αύξηση ή επαναφορά απόδοσης σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, η λήψη και υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων (διακοπή σχέσεων, ανάληψη σημαντικών ευθυνών, κ.λπ.) κ.ά.

Η (συν)εργασία είναι πάντα εξαιρετικά στοχευμένη και σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνικών (EFT, NLP, κ.ά.) έχουμε γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά.


Ομαδική καθοδήγηση και συμβουλευτική (group coaching)

Δημιουργώ και διαχειρίζομαι μικρές ομάδες ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα, προβλήματα, συγκεκριμένους στόχους και προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.

Ως συντονιστής αυτών των ομάδων καλλιεργώ τις προϋποθέσεις και τις κατάλληλες συνθήκες και καθοδηγώ στην επίλυση προβλημάτων και επίτευξη στόχων για κάθε συμμετέχοντα. Οι ομάδες συνευρίσκονται δια ζώσης ή διαδικτυακά.


Σεμινάρια και εργαστήρια αυτοβοήθειας, αυτοθεραπείας, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκω αρχές, τεχνικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται άμεσα και εύκολα για αυτοβοήθεια, αυτοθεραπεία, αυτοφροντίδα στο νοητικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό πεδίο. Για να μάθει οποιοσδήποτε και να μπορεί πλέον μόνος του και αυτόνομα π.χ. να ξεπερνάει αυτοπεριορισμούς, να βελτιώνει διάθεση, σκέψη και συμπεριφορά, ακόμα και πώς να μειώνει ή και να απαλλάσσεται από ψυχοσωματικά προβλήματα. Επίσης, για να σχετίζεται και να συμβιώνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά με τους άλλους.

Η βάση για αυτά τα σεμινάρια και εργαστήρια είναι το EFT, το NLP και στοιχεία από άλλες μεθόδους και “σχολές” που ταιριάζουν κατά περίπτωση, όπως η συστημική (θεωρία και πρακτική), η ενσυνειδητότητα κ.ά. Πάντα με κριτήριο την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και την επιστημονική θεμελίωση!

Ενδεικτικά τέτοια σεμινάρια και εργαστήρια:


Σεμινάρια, εργαστήρια, επαγγελματικά προγράμματα, πιστοποιήσεις και εποπτεία για επαγγελματίες

Διδάσκω σε επαγγελματίες (για χρήση σε πελάτες τους) τεχνικές που χρησιμοποιώ και ο ίδιος, κυρίως του EFT και του NLP. Επίσης πιστοποιώ επαγγελματίες (Practitioners) στο EFT, μετά από υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

Σχεδιάζω και επιμελούμαι ο ίδιος τα σεμινάρια, εργαστήρια και επαγγελματικά προγράμματα από το 2005 με βάση διεθνή πρότυπα, καλές πρακτικές και κώδικες δεοντολογίας. Επίσης παρέχω εποπτεία στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το EFT.

Ενδεικτικά:


Βιβλία, εγχειρίδια, οδηγοί, άρθρα, κείμενα σε έντυπα και στο Διαδίκτυο

Μεταδίδω τις γνώσεις και την πείρα μου σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν με υπευθυνότητα, ακρίβεια, ευχρηστία. Τα κείμενά μου εξηγούν, περιγράφουν, αναλύουν, συνοψίζουν, καθοδηγούν, επιμορφώνουν και παρέχουν θεωρητικές ή/και πρακτικές γνώσεις, οδηγίες και συμβουλές κατά περίπτωση, ανάλογα με το θέμα και το κοινό όπου απευθύνονται.

Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η λογική και επιστημονική όψη και βάση των πραγμάτων αλλά και να μεταφέρονται στο ευρύ κοινό με τρόπο κατανοητό, πρακτικό, άμεσα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό.


Ομιλίες, διαλέξεις, παρουσιάσεις

Μεταφέρω πληροφορίες, εντυπώσεις, ιδέες, πρακτικές με συγκεκριμένους πάντα στόχους, σε μικρές και μεγάλες ομάδες. Χρησιμοποιώ τις γνώσεις μου και ειδικές τεχνικές για να εντυπωθούν οι σημαντικές πληροφορίες και τα μηνύματα που χρειάζεται το κοινό.

Ενδεικτικά θέματα είναι η επίτευξη στόχων, η διαχείριση συναισθημάτων, η επίλυση συγκρούσεων, η επικοινωνία (ατομικά και σε ομάδες), η βελτίωση σχέσεων, η προσωπική παρακίνηση και ενδυνάμωση, κ.ά.


Επικοινώνησε τώρα μαζί μου για να μου θέσεις το αίτημά σου για βοήθεια ή να δούμε μαζί πώς μπορώ να βοηθήσω.