Τι προσφέρω

Ως επαγγελματίας προσφέρω συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα στο ευρύ κοινό ώστε ο καθένας να βελτιώσει άμεσα τη ζωή του, αλλά και σε επαγγελματίες που χρειάζονται τρόπους και εργαλεία για να βοηθούν τον κόσμο (θεραπευτές, συμβούλους, coaches, εκπαιδευτικούς, κ.ά.).


Ατομική καθοδήγηση και συμβουλευτική (συνεδρίες life coaching και performance coaching)

Βοηθώ το άτομο, ως Προπονητής Ζωής (Life Coach), να θέσει ή/και να ξεκαθαρίσει ατομικούς στόχους βελτίωσης ζωής ή απόδοσης με βάση πραγματικές ανάγκες του και εφαρμόζουμε μαζί ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, ενεργοποίησης, αφαίρεσης εσωτερικών εμποδίων και αυτοπεριορισμών, παρακολούθησης και επαλήθευσης για την επίτευξη των στόχων.

Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι π.χ. η αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας, η απόκτηση ικανοτήτων επικοινωνίας ή ομιλίας σε κοινό, η ψυχοσωματική απελευθέρωση, η επαγγελματική εξέλιξη (αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εξέλιξη εντός εργασίας, κ.λπ.), η νοητική προετοιμασία για συγκεκριμένες προκλήσεις (εξετάσεις, αντιπαραθέσεις, δίκες, διαζύγια, κ.λπ.), η αύξηση ή επαναφορά απόδοσης σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, η λήψη και υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων (διακοπή σχέσεων, ανάληψη σημαντικών ευθυνών, κ.λπ.) κ.ά.

Η (συν)εργασία είναι πάντα εξαιρετικά στοχευμένη και σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνικών (EFT, NLP, κ.ά.) έχουμε γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά.


Ομαδική καθοδήγηση και συμβουλευτική (group coaching)

Δημιουργώ και διαχειρίζομαι μία μικρή ομάδα ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα ή προβλήματα, συγκεκριμένους στόχους και προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.

Ως συντονιστής αυτών των ομάδων καλλιεργώ τις προϋποθέσεις και τις κατάλληλες συνθήκες και καθοδηγώ στην επίλυση προβλημάτων και επίτευξη στόχων για κάθε συμμετέχοντα. Οι ομάδες συνευρίσκονται δια ζώσης ή διαδικτυακά.


Σεμινάρια, εργαστήρια, επαγγελματικά προγράμματα και πιστοποιήσεις για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων

Διδάσκω στο ευρύ κοινό (για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη) και σε επαγγελματίες (για χρήση σε πελάτες τους) τεχνικές που χρησιμοποιώ και ο ίδιος, κυρίως του EFT και του NLP. Επίσης πιστοποιώ επαγγελματίες (Practitioners) στο EFT, μετά από εκπαίδευση.

Η διδασκαλία γίνεται σε ομάδες, δια ζώσης ή διαδικτυακά, με μείγμα θεωρίας, επιδείξεων, ασκήσεων και πρακτικής των συμμετεχόντων. Η προσωπική μου υποστήριξη σε κάθε εκπαιδευόμενο εντός (όσο το επιτρέπει ο χρόνος) και εκτός μαθήματος διασφαλίζει ακόμα περισσότερο την απόκτηση και τη χρήση των νέων γνώσεων από όλους.

Σχεδιάζω και επιμέλουμαι ο ίδιος τα σεμινάρια, εργαστήρια και επαγγελματικά προγράμματα με βάση διεθνή πρότυπα, καλές πρακτικές και κώδικες δεοντολογίας.

Τελευταία με συναρπάζει η δημιουργία ατομικών διαδικτυακών μαθημάτων, διότι μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει εύκολα από το χώρο του χωρίς να “ενοχλείται” από άλλους, με πολύ προσιτό κόστος και με δυνατότητα να κάνει όσες επαναλήψεις θέλει. Σκοπεύω να φτιάξω πολλά τέτοια μαθήματα ακριβώς διότι μου επιτρέπουν να βοηθήσω πολύ περισσότερο κόσμο, χωρίς γεωγραφικούς, χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς 🙂

Ενδεικτικά:


Βιβλία, εγχειρίδια, οδηγοί, άρθρα, κείμενα σε έντυπα και στο Διαδίκτυο

Μεταδίδω τις γνώσεις και την πείρα μου σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν με υπευθυνότητα, ακρίβεια, ευχρηστία. Τα κείμενά μου εξηγούν, περιγράφουν, αναλύουν, συνοψίζουν, καθοδηγούν, επιμορφώνουν και παρέχουν θεωρητικές ή/και πρακτικές γνώσεις, οδηγίες και συμβουλές κατά περίπτωση, ανάλογα με το θέμα και το κοινό όπου απευθύνονται.

Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η λογική και επιστημονική όψη και βάση των πραγμάτων αλλά και να μεταφέρονται στο ευρύ κοινό με τρόπο κατανοητό, πρακτικό, άμεσα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό.


Ομιλίες, διαλέξεις, παρουσιάσεις

Μεταφέρω πληροφορίες, εντυπώσεις, ιδέες, πρακτικές με συγκεκριμένους πάντα στόχους, σε μικρές και μεγάλες ομάδες. Χρησιμοποιώ τις γνώσεις μου και ειδικές τεχνικές για να εντυπωθούν οι σημαντικές πληροφορίες και τα μηνύματα που χρειάζεται το κοινό.

Ενδεικτικά θέματα είναι η επίτευξη στόχων, η διαχείριση συναισθημάτων, η επίλυση συγκρούσεων, η επικοινωνία (ατομικά και σε ομάδες), η βελτίωση σχέσεων, η προσωπική παρακίνηση και ενδυνάμωση, κ.ά.


Πως μπορώ να σε βοηθήσω;

Ίσως μπορώ να βοηθήσω κι εσένα να επιτύχεις αυτό που θέλεις, ή ακόμα και να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις, αν δεν σου είναι εύκολο. Ίσως μπορώ να βοηθήσω τον οργανισμό ή την επιχείρησή σου να λύσουν κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με την ατομική απόδοση στελεχών, εργαζομένων, ή τη δική σου. Ίσως έχω τον τρόπο να βοηθήσω εσένα, κάποιον γνωστό σου ή μία ομάδα που ξέρεις ή συμμετέχεις να προχωρήσουν και να επιτύχουν αυτό που δυσκολεύονται. Λατρεύω να δέχομαι για βοήθεια ανθρώπους που έχουν αποφασίσει και δεσμεύονται να αλλάξουν και να εξελιχθούν για να έχουν μία καλύτερη ζωή, γιατί έτσι γίνεται και ο κόσμος καλύτερος!

Δεν προσφέρω απλώς κόλπα παρακίνησης και ενδυνάμωσης που συχνά λειτουργούν επιφανειακά και προσωρινά, ούτε απλές συζητήσεις που θα μπορούσες να κάνεις με κάποιον φίλο, ακόμα και γνώστη. Προσφέρω εξατομικευμένη καθοδήγηση με ειδικά εργαλεία και τεχνικές που πραγματικά επιτυγχάνουν την αλλαγή και την εξέλιξη από μέσα σου.

Επικοινώνησε τώρα μαζί μου για να δούμε μαζί πώς μπορώ να βοηθήσω.