Τι προσφέρω

Ως επαγγελματίας προσφέρω συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα στο ευρύ κοινό και στελέχη επιχειρήσεων ώστε ο καθένας να βελτιώσει άμεσα τη ζωή του, την απόδοσή του, τις σχέσεις του, αλλά και σε επαγγελματίες που χρειάζονται τρόπους και εργαλεία για να βοηθούν τον κόσμο σε τέτοια θέματα (θεραπευτές, συμβούλους, coaches, εκπαιδευτικούς, κ.ά.).

Αυτό το κάνω με τρεις συγκεκριμένες ιδιότητες: Του Προπονητή (Coach), του Εκπαιδευτή (Trainer) και του Συγγραφέα.

Πως μπορώ να σε βοηθήσω;

Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω κι εσένα να επιτύχεις αυτό ακριβώς που θέλεις, που χρειάζεσαι, που στοχεύεις, ή ακόμα και να ξεκαθαρίσουμε εύκολα τι είναι αυτό πρώτα, αν δεν σου είναι εύκολο να το κάνεις μόνος σου.

Μπορώ να βοηθήσω τον οργανισμό, την επιχείρηση ή την ομάδα σου να λύσουν κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με την ατομική απόδοση στελεχών, εργαζομένων, συνεργατών, ή και της ομάδας ολόκληρης ως σύστημα (π.χ. λόγω θεμάτων συνεργασίας, επικοινωνίας ή ατομικών ιδιαιτεροτήτων).

Ακόμα και αν εσύ δεν έχεις τέτοια ανάγκη, πιθανώς γνωρίζεις κάποιον που έχει και θα μπορούσε να ωφεληθεί από τις υπηρεσίες μου. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξέλιξης, προσαρμογής, επίτευξης στόχων και ένας καλός coach μπορεί να είναι ο καταλύτης για να προχωρήσουν και να επιτύχουν αυτό που δυσκολεύονται.

Δεν προσφέρω απλά κόλπα παρακίνησης και ενδυνάμωσης που συχνά λειτουργούν επιφανειακά και προσωρινά, ούτε απλές συζητήσεις που θα μπορούσες να κάνεις με κάποιον φίλο, ακόμα και γνώστη. Προσφέρω εξατομικευμένη καθοδήγηση με ειδικά εργαλεία και τεχνικές που πραγματικά επιτυγχάνουν την αλλαγή και την εξέλιξη από μέσα σου.

Δες παρακάτω πώς γίνονται όλα αυτά.


Ατομική καθοδήγηση και συμβουλευτική (συνεδρίες life coaching, performance coaching, relationship coaching)

Βοηθώ το άτομο, ως Προπονητής Ζωής, Απόδοσης και Σχέσεων να θέσει ή/και να ξεκαθαρίσει ατομικούς στόχους βελτίωσης ζωής ή απόδοσης με βάση πραγματικές ανάγκες του και εφαρμόζουμε μαζί ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, ενεργοποίησης, αφαίρεσης εσωτερικών εμποδίων και αυτοπεριορισμών, παρακολούθησης και επαλήθευσης για την επίτευξη των στόχων.

Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι π.χ. η αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας, η απόκτηση ικανοτήτων επικοινωνίας ή ομιλίας σε κοινό, η ψυχοσωματική απελευθέρωση, η επαγγελματική εξέλιξη (αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εξέλιξη εντός εργασίας, κ.λπ.), η νοητική προετοιμασία για συγκεκριμένες προκλήσεις (εξετάσεις, αντιπαραθέσεις, δίκες, διαζύγια, κ.λπ.), η αύξηση ή επαναφορά απόδοσης σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, η λήψη και υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων (διακοπή σχέσεων, ανάληψη σημαντικών ευθυνών, κ.λπ.) κ.ά.

Η (συν)εργασία είναι πάντα εξαιρετικά στοχευμένη και σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνικών (EFT, NLP, κ.ά.) έχουμε γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά.


Ομαδική καθοδήγηση και συμβουλευτική (group coaching)

Δημιουργώ και διαχειρίζομαι μία μικρή ομάδα ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα ή προβλήματα, συγκεκριμένους στόχους και προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.

Ως συντονιστής αυτών των ομάδων καλλιεργώ τις προϋποθέσεις και τις κατάλληλες συνθήκες και καθοδηγώ στην επίλυση προβλημάτων και επίτευξη στόχων για κάθε συμμετέχοντα. Οι ομάδες συνευρίσκονται δια ζώσης ή διαδικτυακά.


Σεμινάρια, εργαστήρια, επαγγελματικά προγράμματα και πιστοποιήσεις για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων

Διδάσκω στο ευρύ κοινό (για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη) και σε επαγγελματίες (για χρήση σε πελάτες τους) τεχνικές που χρησιμοποιώ και ο ίδιος, κυρίως του EFT και του NLP. Επίσης πιστοποιώ επαγγελματίες (Practitioners) στο EFT, μετά από εκπαίδευση.

Η διδασκαλία γίνεται σε ομάδες, δια ζώσης ή διαδικτυακά, με μείγμα θεωρίας, επιδείξεων, ασκήσεων και πρακτικής των συμμετεχόντων. Η προσωπική μου υποστήριξη σε κάθε εκπαιδευόμενο εντός (όσο το επιτρέπει ο χρόνος) και εκτός μαθήματος διασφαλίζει ακόμα περισσότερο την απόκτηση και τη χρήση των νέων γνώσεων από όλους.

Σχεδιάζω και επιμέλουμαι ο ίδιος τα σεμινάρια, εργαστήρια και επαγγελματικά προγράμματα με βάση διεθνή πρότυπα, καλές πρακτικές και κώδικες δεοντολογίας.

Τελευταία με συναρπάζει η δημιουργία ατομικών διαδικτυακών μαθημάτων, διότι μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει εύκολα από το χώρο του χωρίς να “ενοχλείται” από άλλους, με πολύ προσιτό κόστος και με δυνατότητα να κάνει όσες επαναλήψεις θέλει. Σκοπεύω να φτιάξω πολλά τέτοια μαθήματα ακριβώς διότι μου επιτρέπουν να βοηθήσω πολύ περισσότερο κόσμο, χωρίς γεωγραφικούς, χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς 🙂

Ενδεικτικά:


Βιβλία, εγχειρίδια, οδηγοί, άρθρα, κείμενα σε έντυπα και στο Διαδίκτυο

Μεταδίδω τις γνώσεις και την πείρα μου σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν με υπευθυνότητα, ακρίβεια, ευχρηστία. Τα κείμενά μου εξηγούν, περιγράφουν, αναλύουν, συνοψίζουν, καθοδηγούν, επιμορφώνουν και παρέχουν θεωρητικές ή/και πρακτικές γνώσεις, οδηγίες και συμβουλές κατά περίπτωση, ανάλογα με το θέμα και το κοινό όπου απευθύνονται.

Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η λογική και επιστημονική όψη και βάση των πραγμάτων αλλά και να μεταφέρονται στο ευρύ κοινό με τρόπο κατανοητό, πρακτικό, άμεσα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό.


Ομιλίες, διαλέξεις, παρουσιάσεις

Μεταφέρω πληροφορίες, εντυπώσεις, ιδέες, πρακτικές με συγκεκριμένους πάντα στόχους, σε μικρές και μεγάλες ομάδες. Χρησιμοποιώ τις γνώσεις μου και ειδικές τεχνικές για να εντυπωθούν οι σημαντικές πληροφορίες και τα μηνύματα που χρειάζεται το κοινό.

Ενδεικτικά θέματα είναι η επίτευξη στόχων, η διαχείριση συναισθημάτων, η επίλυση συγκρούσεων, η επικοινωνία (ατομικά και σε ομάδες), η βελτίωση σχέσεων, η προσωπική παρακίνηση και ενδυνάμωση, κ.ά.


Επικοινώνησε τώρα μαζί μου για να δούμε μαζί πώς μπορώ να βοηθήσω.